Αγελάδες χορεύουν από τη χαρά τους (Video)

Αγελάδες χορεύουν από τη χαρά τους

Οι αγελάδες ενός αγροκτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την απελευθέρωση από την χειμερινή εσωτερική κατοικία τους, αφού πλέον θα απολαμβάνουν την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή βοσκή στην εξοχή!

Κοινοποιήστε στο Facebook