Μια εκπληκτική ιστορία μέσα από 873 εικόνες (Video)

From Love to Bingo

Το εντυπωσιακό stop motion video διάρκειας ενός λεπτού «From Love to Bingo» χρησιμοποιεί 873 φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους φωτογραφίες από το αρχείο του Getty Images, οι οποίες συνδέονται με εκπληκτικό τρόπο συνθέτοντας μια εκπληκτική ιστορία!

Κοινοποιήστε στο Facebook
Otherside.gr Games Otherside.gr Games