Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές #3

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (2)

Και τι δεν κάνει ένας φωτογράφος για να τραβήξει την καλύτερη φωτογραφία…

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (1)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (3)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (4)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (5)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (6)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (7)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (8)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (9)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (10)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (11)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (12)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (13)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (14)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (15)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (16)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (17)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (18)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (19)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (20)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (21)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (22)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (23)

Φωτογράφοι σε αστείες στιγμές (24)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook