Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια #3

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (5)

Δείτε μια σειρά από λογότυπα γνωστών εταιρειών και προϊόντων σε μια εκδοχή με… κρίση ειλικρίνειας και χιούμορ!

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (1)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (3)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (4)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (6)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (7)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (8)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (9)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (10)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (12)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (13)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (14)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (15)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (16)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (17)

Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια (11)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα

Κοινοποιήστε στο Facebook