Τι θα φάμε σήμερα; Πέτρες!

Φαγητό - πέτρα (2)

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να έχουν εκπληκτική ομοιότητα με πραγματικά φαγητά, αλλά στην ουσία είναι όλα πέτρες.

Φαγητό - πέτρα (1)

Φαγητό - πέτρα (3)

Φαγητό - πέτρα (4)

Φαγητό - πέτρα (5)

Φαγητό - πέτρα (6)

Φαγητό - πέτρα (7)

Φαγητό - πέτρα (8)

Φαγητό - πέτρα (9)

Φαγητό - πέτρα (10)

Φαγητό - πέτρα (11)

Ο Κουταλιανός πάντως θα εκτιμούσε ιδιαίτερα αυτό το τραπέζι…

Κοινοποιήστε στο Facebook