Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας #2

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (11)

Μια συλλογή με μερικές από τις καλύτερες δουλειές μεγάλης κλίμακας που παρουσίασαν καλλιτέχνες του δρόμου τον τελευταίο καιρό.

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (7)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (1)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (2)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (3)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (4)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (5)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (6)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (8)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (9)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (10)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (12)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (13)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (14)

Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας (15)

Δείτε και το 1ο μέρος «Εντυπωσιακά graffiti μεγάλης κλίμακας»

Κοινοποιήστε στο Facebook