Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (10)

Τα περισσότερα από τα παρακάτω πρόσωπα έμειναν στην ιστορία για τις πράξεις τους με την εικόνα που είχαν σε μεγάλη ηλικία. Έχετε όμως αναρωτηθεί πως ήταν φυσιογνωμίες όπως ο Einstein, ο Gandhi, η Μητέρα Τερέζα, ο Stalin, ο Walt Disney και άλλοι σε νεαρή ηλικία; Δείτε τα πραγματικά ενδιαφέροντα πορτραίτα που ακολουθούν…

Winston Churchill

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (2)

Gandhi

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (22)

Theodore Roosevelt

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (19)

Martin Luther King Jr.

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (3)

Albert Einstein

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (21)

Mark Twain

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (14)

Amelia Earhart

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (5)

Franklin Delano Roosevelt

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (6)

J. R. R. Tolkien

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (1)

Marie Curie

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (9)

Charles Darwin

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (7)

Charles Dickens

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (15)

Thomas Edison

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (4)

Frida Kahlo

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (16)

Μητέρα Teresa

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (17)

Oscar Wilde

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (18)

Abraham Lincoln

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (20)

Walt Disney

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (10)

Jane Addams

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (8)

Henry Ford

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (11)

Marie Antoinette

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (12)

Josef Stalin

Ιστορικά πρόσωπα σε νεαρή ηλικία (13)

Κοινοποιήστε στο Facebook