Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες…

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (13)

Η ζέστη τρέλανε τόσο πολύ τους Μοσχοβίτες, που κανόνισαν μια πραγματική μάχη με νερό που πήρε τεράστιες διαστάσεις. Νεαροί άρχισαν να ρίχνουν νερό από ένα συντριβάνι, ο ένας στον άλλο, αλλά και στους περαστικούς. Χρησιμοποίησαν ότι μπορούσαν: μπουκάλια, κουβάδες, ποτήρια, νεροπίστολα και το διασκέδασαν με την ψυχή τους…

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (1)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (2)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (3)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (4)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (5)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (6)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (7)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (8)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (9)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (10)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (11)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (12)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (14)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (15)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (16)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (17)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (18)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (19)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (20)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (21)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (22)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (23)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (24)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (25)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (26)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (27)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (28)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (29)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (30)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (31)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (32)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (33)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (34)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (35)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (36)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (37)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (38)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (39)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (40)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (41)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (42)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (43)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (44)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (45)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (46)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (47)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (48)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (49)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (50)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (51)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (52)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (53)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (54)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (55)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (56)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (57)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (58)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (59)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (60)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (61)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (62)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (63)

Η ζέστη τρέλανε τους Μοσχοβίτες (64)

Κοινοποιήστε στο Facebook