Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά… #2

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (5)

Στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την εμφάνιση τους ή να μείνουν για πάντα νέοι, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στις πλαστικές επεμβάσεις, οι οποίες δυστυχώς μερικές φορές έχουν τραγικά αποτελέσματα…

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (3)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (4)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (6)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (7)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (9)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (10)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (11)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (12)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (13)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (14)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (15)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (16)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (17)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (18)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (1)

Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά... (2)

Δείτε και το 1ο μέρος του αφιερώματος «Όταν οι πλαστικές επεμβάσεις πάνε στραβά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook