Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (Photos) #3

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (13)

Η «μοίρα» έχει περίεργη αίσθηση του χιούμορ…

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (1)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (3)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (5)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (6)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (7)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (8)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (9)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (10)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (12)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (11)

Παράξενα μηνύματα σε Fortune Cookies (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook