Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (15)

Μια σειρά από παράξενες δημιουργίες της Αυστραλιανής Freya Jobbins, η οποία δημιουργεί εξαιρετικά πρωτότυπα πορτραίτα ανακυκλώνοντας παλιά παιχνίδια και κούκλες…

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (1)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (2)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (3)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (4)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (5)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (6)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (7)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (8)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (9)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (10)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (11)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (12)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (13)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (14)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (16)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (17)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (18)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (19)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (20)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (21)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (22)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (23)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (24)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (25)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (26)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (27)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (28)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (29)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (30)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (31)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (32)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (33)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (34)

Παράξενα πορτραίτα από παιχνίδια (35)

Κοινοποιήστε στο Facebook