25 φωτογραφίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (1)

Έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και οι πρώην εμπόλεμες πόλεις και κωμοπόλεις της Ευρώπης είναι πλέον πολυσύχναστες μητροπόλεις. Ο καλλιτέχνης Sergey Larenkov καταφέρνει να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή σύνθεση φωτογραφιών οι οποίες παντρεύουν το παρελθόν με το παρόν σε αυτές τις 25 σκηνές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που συναντούν το σήμερα.

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (2)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (3)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (4)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (5)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (6)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (7)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (8)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (9)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (10)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (11)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (12)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (13)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (14)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (15)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (16)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (17)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (18)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (19)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (20)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (21)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (22)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (23)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (24)

25 φωτογραφίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συναντούν το σήμερα (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook