Ένα δέντρο, ένα πριόνι και δυο άνδρες χωρίς μυαλό…

Ένα δέντρο, ένα πριόνι και δυο άνδρες χωρίς μυαλό... (1)

Η εξέλιξη ήταν μάλλον αναμενόμενη…

Ένα δέντρο, ένα πριόνι και δυο άνδρες χωρίς μυαλό... (2)

Ένα δέντρο, ένα πριόνι και δυο άνδρες χωρίς μυαλό... (3)

Ένα δέντρο, ένα πριόνι και δυο άνδρες χωρίς μυαλό... (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook