Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; #13

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (3)

Από τα χρώματα καταλαβαίνει κανείς πως έχει σχέση με τον στρατό. Τι ακριβώς είναι όμως;

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (1)

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (2)

Πρόκειται για έναν γερμανικό σιγαστήρα για τανκς και αυτοκινούμενα πυροβολικά, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια ασκήσεων για να μην ενοχλούνται από τον θόρυβο οι κοντινές κοινότητες.

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook