Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (39)

Η αρχή της αναμόρφωσης είναι η στρέβλωση μιας εικόνας, έτσι ώστε να είναι ορατή μόνο από μία γωνία, παίζοντας με τις προοπτικές. Ο Ελβετός καλλιτέχνης Felice VARINI δημιουργεί από το 1979 μερικές απίστευτες και γιγαντιαίες αναμορφικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας από ένα δωμάτιο ή μια εκκλησία μέχρι ένα ολόκληρο χωριό! Δείτε μερικά από τα κορυφαία έργα του…

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (1)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (2)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (3)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (4)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (5)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (6)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (7)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (8)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (9)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (10)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (11)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (12)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (13)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (14)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (15)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (16)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (17)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (18)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (19)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (20)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (21)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (22)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (23)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (24)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (25)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (26)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (27)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (28)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (29)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (30)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (31)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (32)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (33)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (34)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (35)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (36)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (37)

Αναμορφικές εγκαταστάσεις που παίζουν με το μυαλό (38)

Κοινοποιήστε στο Facebook