15 ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (7)

Όταν ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για να εμφανίσει σχετικές διαφημίσεις, οδηγεί σε αστεία αποτελέσματα ή άβολες καταστάσεις…

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (1)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (2)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (3)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (4)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (5)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (6)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (8)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (9)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (10)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (12)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (13)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (14)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (15)

Ατυχώς τοποθετημένες διαφημίσεις στο YouTube (11)

Κοινοποιήστε στο Facebook