Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (38)

Τον Μάρτιο του 2011, η Ιαπωνία έζησε τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε κύματα τσουνάμι ύψους πολλών μέτρων. Δείτε μερικές φωτογραφίες που συγκρίνουν το πως ήταν κάποιες περιοχές αμέσως μετά το φοβερό αυτό φυσικό φαινόμενο, με την εικόνα τους μετά από 1 χρόνο και πως είναι σήμερα, 2 χρόνια μετά το συμβάν.

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (1)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (2)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (3)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (4)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (5)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (6)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (7)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (8)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (9)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (10)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (11)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (12)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (13)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (14)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (15)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (16)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (17)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (18)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (19)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (20)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (21)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (22)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (23)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (24)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (25)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (26)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (27)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (28)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (29)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (31)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (32)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (33)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (34)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (35)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (36)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (37)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (39)

Ιαπωνία 2 χρόνια μετά το Τσουνάμι (30)

Κοινοποιήστε στο Facebook