Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (5)

Για την συλλογή της «Identities», η Ana Oliveira φωτογράφησε ηλικιωμένους που πόζαραν αντιγράφοντας παλιές φωτογραφίες από τα νιάτα τους. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι ένα συγκριτικό του τότε και του τώρα, που δείχνει την επίδραση του χρόνου σε διάφορες δεκαετίες της ζωής.

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (1)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (2)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (3)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (4)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (6)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (7)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (8)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (9)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (10)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (11)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (12)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (13)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (14)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (15)

Ηλικιωμένοι ποζάρουν για αναπαράσταση φωτογραφιών από τα νιάτα τους (16)

Κοινοποιήστε στο Facebook