Τα μόνα κουρέματα που εγκρίνει η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας για άνδρες και γυναίκες

Τα μόνα κουρέματα που εγκρίνει η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας για άνδρες και γυναίκες (3)

Πρόσφατα η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας δημοσίευσε μια λίστα των κουρεμάτων/χτενισμάτων που είναι αποδεκτά για τους πολίτες της χώρας. Οι άνδρες έχουν 10 επιλογές ενώ οι γυναίκες μπορούν να διαλέξουν από μια ποικιλία 18 κουρεμάτων.

Συγκεκριμένα, οι άνδρες πρέπει να κρατούν τα μαλλιά τους κοντύτερα από 5 εκατοστά (ή 7 αν είναι ηλικιωμένοι) και μπορούν να επιλέξουν από αυτά τα ξεχωριστά στυλ…

Τα μόνα κουρέματα που εγκρίνει η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας για άνδρες και γυναίκες (1)

Ενώ οι επιλογές για τις γυναίκες είναι λίγο περισσότερες (για βαφή ούτε λόγος)…

Τα μόνα κουρέματα που εγκρίνει η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας για άνδρες και γυναίκες (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook