Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (1)

Ένα ασυνήθιστο φωτογραφικό project από τον Nicolai Howalt με τίτλο «Car Crash Studies».

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (2)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (3)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (4)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (5)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (6)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (7)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (8)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (9)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (10)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (11)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (12)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (13)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (14)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (15)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (16)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (17)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (18)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (19)

Το εσωτερικό αυτοκινήτων μετά από τροχαία ατυχήματα (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook