Ιδιοφυείς ή… εντελώς άκυρες ιδέες; #2

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες

23 νέες δημιουργίες που διεκδικούν βραβείο πρωτοτυπίας, ή μήπως όχι;

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (1)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (2)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (3)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (4)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (5)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (6)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (7)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (8)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (9)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (10)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (11)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (12)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (13)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (14)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (15)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (16)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (17)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (18)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (19)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (20)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (21)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (22)

Ιδιοφυείς ή... εντελώς άκυρες ιδέες (23)

Δείτε και το 1ο μέρος του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook