Δυο μεγάλες προσωπικότητες σε σπάνια φωτογραφία

Δυο μεγάλες προσωπικότητες σε σπάνια φωτογραφία (1)

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από το 1956, το οποίο απεικονίζει δύο παγκοσμίου φήμης άνδρες και είναι πιθανότατα η πρώτη φορά που φωτογραφήθηκαν μαζί. Μπορείτε να τους αναγνωρίσετε;

Δυο μεγάλες προσωπικότητες σε σπάνια φωτογραφία (2)

Δυο μεγάλες προσωπικότητες σε σπάνια φωτογραφία (3)

Κοινοποιήστε στο Facebook