Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε… καρπούζι

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (1)

Ο γείτονας θα χρειαστεί λίγη ώρα για να καταλάβει τι συμβαίνει…

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (2)

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (3)

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (4)

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (5)

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (6)

Πως να μετατρέψετε ένα δορυφορικό πιάτο σε... καρπούζι (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook