Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (1)

Η ειρωνεία αποτυπωμένη στις μπλούζες τους…

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (2)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (3)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (4)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (5)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (6)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (7)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (8)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (9)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (10)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (11)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (12)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (13)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (14)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (15)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (16)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (17)

Φωτογραφίες συλληφθέντων με το κατάλληλο ντύσιμο (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook