Το Λονδίνο μέσα από 20 εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (3)

Ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό αφιέρωμα του Jason Hawkes που παρουσιάζει την πόλη του Λονδίνου, όπως φαίνεται από ψηλά.

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (1)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (2)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (4)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (5)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (6)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (7)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (8)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (9)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (10)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (11)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (12)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (13)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (14)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (15)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (16)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (17)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (19)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (20)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (21)

Το Λονδίνο μέσα από εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook