Όταν οι διάσημοι κάνουν… Photobombing #4

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (14)

Οι άτακτοι του Hollywood σε στιγμές που κλέβουν την παράσταση…

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (1)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (2)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (3)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (4)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (5)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (6)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (7)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (8)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (9)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (10)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (11)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (12)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (13)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (15)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (16)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (17)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (18)

Όταν οι διάσημοι κάνουν... Photobombing (19)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Όταν οι διάσημοι κάνουν… Photobombing»

Κοινοποιήστε στο Facebook