Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων μέσα στα χρόνια

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (35)

Μπορεί οι σούπερ ήρωες να αποτελούν διαχρονικές φιγούρες, ωστόσο τα κουστούμια τους έχουν αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες…

Batman

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (1)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (2)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (3)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (4)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (5)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (6)

Captain America

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (7)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (8)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (9)

Judge Dredd

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (10)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (11)

Fantastic Four

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (12)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (13)

The Flash

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (14)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (15)

Ghost Rider

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (16)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (17)

Green Lantern

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (18)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (19)

Hulk

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (20)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (21)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (22)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (23)

Iron Man

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (24)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (25)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (26)

Joker

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (27)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (28)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (29)

The Punisher

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (30)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (31)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (32)

Spider-Man

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (33)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (34)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (35)

Superman

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (36)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (37)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (38)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (40)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (41)

Thor

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (42)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (43)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (44)

Wolverine

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (45)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (46)

Πως άλλαξε η εμφάνιση των σούπερ ηρώων (47)

Κοινοποιήστε στο Facebook