Ζώα χωρίς… λαιμό

Ζώα χωρίς λαιμό (10)

Οι «καλλιτέχνες» του Photoshop σε μια ακόμη περίεργη υπόθεση εργασίας, μας παρουσιάζουν πως θα ήταν διάφορα ζώα αν δεν είχαν λαιμό.

Ζώα χωρίς λαιμό (1)

Ζώα χωρίς λαιμό (2)

Ζώα χωρίς λαιμό (3)

Ζώα χωρίς λαιμό (4)

Ζώα χωρίς λαιμό (5)

Ζώα χωρίς λαιμό (6)

Ζώα χωρίς λαιμό (7)

Ζώα χωρίς λαιμό (8)

Ζώα χωρίς λαιμό (9)

Ζώα χωρίς λαιμό (11)

Ζώα χωρίς λαιμό (12)

Ζώα χωρίς λαιμό (13)

Ζώα χωρίς λαιμό (14)

Ζώα χωρίς λαιμό (15)

Ζώα χωρίς λαιμό (16)

Ζώα χωρίς λαιμό (17)

Ζώα χωρίς λαιμό (18)

Ζώα χωρίς λαιμό (19)

Ζώα χωρίς λαιμό (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook