34 διάσημα παπούτσια

Διάσημα παπούτσια (1)

Η ενδιαφέρουσα συλλογή του Ιταλού Art Director & Multimedia Designer Federico Mauro παρουσιάζει παπούτσια που έχουν συνδεθεί με διάσημες προσωπικότητες.

Διάσημα παπούτσια (2)

Διάσημα παπούτσια (3)

Διάσημα παπούτσια (4)

Διάσημα παπούτσια (5)

Διάσημα παπούτσια (6)

Διάσημα παπούτσια (7)

Διάσημα παπούτσια (8)

Διάσημα παπούτσια (9)

Διάσημα παπούτσια (10)

Διάσημα παπούτσια (11)

Διάσημα παπούτσια (12)

Διάσημα παπούτσια (13)

Διάσημα παπούτσια (14)

Διάσημα παπούτσια (15)

Διάσημα παπούτσια (16)

Διάσημα παπούτσια (17)

Διάσημα παπούτσια (18)

Διάσημα παπούτσια (19)

Διάσημα παπούτσια (20)

Διάσημα παπούτσια (21)

Διάσημα παπούτσια (22)

Διάσημα παπούτσια (23)

Διάσημα παπούτσια (24)

Διάσημα παπούτσια (25)

Διάσημα παπούτσια (26)

Διάσημα παπούτσια (27)

Διάσημα παπούτσια (28)

Διάσημα παπούτσια (29)

Διάσημα παπούτσια (30)

Διάσημα παπούτσια (31)

Διάσημα παπούτσια (32)

Διάσημα παπούτσια (33)

Διάσημα παπούτσια (34)

Κοινοποιήστε στο Facebook