Η εξέλιξη της Vespa (Video)

Η εξέλιξη της Βέσπας

Το «Vespalogy» είναι ένα animation μικρού μήκους που κάνει μια ενδιαφέρουσα ανασκόπηση στα μοντέλα βέσπας που κυκλοφόρησαν από το 1943 μέχρι το 2013.

Κοινοποιήστε στο Facebook