Σε ποιο διάσημο πρόσωπο ανήκουν αυτά τα πόδια;

Σε ποιο διάσημο πρόσωπο ανήκουν αυτά τα πόδια; (1)

Πρόκειται για χαρακτηριστική φυσιογνωμία…

Σε ποιο διάσημο πρόσωπο ανήκουν αυτά τα πόδια; (2)

Σε ποιο διάσημο πρόσωπο ανήκουν αυτά τα πόδια; (3)

Σε ποιο διάσημο πρόσωπο ανήκουν αυτά τα πόδια; (4)

Η απάντηση είναι…
Στον Steven Tyler!

Σε ποιο διάσημο πρόσωπο ανήκουν αυτά τα πόδια; (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook