Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη #3

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (3)

Πολλές φορές μια καλή λήψη απαιτεί ασυνήθιστους τρόπους για να επιτευχθεί.

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (1)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (2)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (4)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (5)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (6)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (7)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (8)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (9)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (11)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (12)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (13)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (14)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (15)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (16)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (17)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (18)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (19)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (20)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (21)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (22)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (23)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (24)

Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη (10)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Φωτογράφοι που θα έκαναν τα πάντα για μια λήψη»

Κοινοποιήστε στο Facebook