12 διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (1)

Μια σειρά από μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής σε φωτογραφίες από τη νεαρή τους ηλικία.

Winston Churchill

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (2)

Bill και Hillary Clinton

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (3)

Fidel Castro

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (4)

Barack Obama

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (5)

Nelson Mandela

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (6)

Hugo Chavez

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (7)

Silvio Berlusconi

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (1)

George W. Bush

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (9)

Jacques Chirac

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (10)

Margaret Thatcher

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (11)

Nicolas Sarkozy

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (12)

Angela Merkel

Διάσημοι πολιτικοί σε νεαρή ηλικία (8)

Κοινοποιήστε στο Facebook