Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του…

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (1)

Η δημιουργία του όμως ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (2)

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (3)

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (4)

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (5)

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (6)

Ένας έφηβος αποφάσισε να βάψει την ντουλάπα του... (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook