Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; #23

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (1)

Δεν πάει το μυαλό σας…

Πρόκειται για την τρίχα μιας οδοντόβουρτσας που είναι καλυμμένη από πλάκα, όπως φαίνεται κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του Steve Gschmeissner.

Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook