Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #11

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (8)

Τα πράγματα εκεί πάνω είναι διαφορετικά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (1)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #11 (11)

► Δείτε και το 10ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook