Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #25

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (1)

Η ζωή και η καθημερινότητα στον Καναδά κρύβει τις δικές της εκπλήξεις!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #25 (10)

► Δείτε και το 24ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook