Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #28

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (1)

Μερικές ακόμη εικόνες από τις ιδιαιτερότητες της καθημερινότητας στη χώρα της Βόρειας Αμερικής…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #28 (10)

► Δείτε και το 27ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook