Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (1)

Μάλλον ζουν με την ελπίδα ο επόμενος μήνας να τους φέρει καλύτερη τύχη!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #164 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163

Κοινοποιήστε στο Facebook