Από μπέλα… κατσιβέλα! #2

Από μπέλα… κατσιβέλα! (1)

Πως μια απλή γκριμάτσα μπορεί να μετατρέψει μια όμορφη κοπέλα σε… εφιάλτη!

Από μπέλα… κατσιβέλα! (2)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (3)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (4)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (5)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (6)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (7)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (8)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (9)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (10)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (11)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (12)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (13)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (14)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (15)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (16)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (17)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (18)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (19)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (20)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (21)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (22)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (23)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (24)

Από μπέλα… κατσιβέλα! (25)

Δείτε και το πρώτο μέρος του αφιερώματος «Από μπέλα… κατσιβέλα!»

Κοινοποιήστε στο Facebook