Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #3

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (13)

Μια τεχνική που μπορεί να έχει εντελώς απρόσμενα αποτελέσματα…

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (1)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (2)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (3)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (4)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (5)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (6)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (7)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (8)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (9)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (10)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (11)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (12)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (14)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (15)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (16)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (17)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (18)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (19)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά (20)

Δείτε και το 2ο μέρος του αφιερώματος «Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά»

Κοινοποιήστε στο Facebook